PROFIL  .  SLUŽBY  .  KONTAKT
sk
en
ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Vypracujeme kompletné projekty pre vydanie Stavebného povolenia.

PROJEKT sa prikladá k žiadosti o vydanie Stavebného povolrnia. Súčasťou projektu je textová a výkresová časť.

Textová časť: Sprievodná správa a Súhrnná technická správa ...

Výkresová časť: Stavebné výkresy v mierke 1:50 alebo 1:100 ...

Profesie:
Statické posúdenie stavby
Požiarny posudok 
Elektroinštalácie
Zdravotechnika
Vykurovanie
Plynoinštalácie
Tepelno-technický posudok 


Pozn.: Pri projektovaní rodinného domu Stavebný zákon zlučuje Územné a Stavebné konanie a teda samostatný Projekt pre vydanie Územného povolenia nie je potrebný. 

 

  PROFIL     Ateliéry  |  Tím a spolupracovníci  |  Naši klienti
  ARCHITEKTÚRA     Portfólio  |  Architektonické služby  |  Nízkoenergetické a inteligentné budovy  |  Kontaktný formulár architektúra
  INTERIÉRY     Portfólio  |  Služby interiérového štúdia  |  Kontaktný formulár interiéry
  DIZAJN     Portfólio  |  Grafické a reklamné služby  |  Kontaktný formulár grafika
  KONTAKT     Kontaktný formulár  |  Sídla a fakturačné údaje  |  Oblasti pôsobenia

Copyright © Artlandia, s.r.o. 2007 - 2016