PROFIL  .  SLUŽBY  .  KONTAKT
sk
en
ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Vypracujeme kompletné projekty pre vydanie Územného rozhodnutia pre Stavebné objekty.

PROJEKT sa prikladá k žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia. Súčasťou projektu je textová a výkresová časť.
Textová časť: Sprievodná správa ktorá opisuje architektonické a stavebné riešenie, lokalitu, inštalácie, prípojky, protipožiarnu ochranu budovy ...
Výkresová časť: v mierke 1:200, všetky potrebné výkresy od situácie, pôdorysov, rezov až po pohľady ...

Pozn.: Pri projektovaní rodinného domu Stavebný zákon zlučuje Územné a Stavebné konanie a teda samostatný Projekt pre vydanie Územného povolenia nie je potrebný. 

 

  PROFIL     Ateliéry  |  Tím a spolupracovníci  |  Naši klienti
  ARCHITEKTÚRA     Portfólio  |  Architektonické služby  |  Nízkoenergetické a inteligentné budovy  |  Kontaktný formulár architektúra
  INTERIÉRY     Portfólio  |  Služby interiérového štúdia  |  Kontaktný formulár interiéry
  DIZAJN     Portfólio  |  Grafické a reklamné služby  |  Kontaktný formulár grafika
  KONTAKT     Kontaktný formulár  |  Sídla a fakturačné údaje  |  Oblasti pôsobenia

Copyright © Artlandia, s.r.o. 2007 - 2016