Logistická hala a administratíva

pre prepravcu Hoško a.s.

Architektonická štúdia LOGISTICKÁ HALA A ADMINISTRATÍVNA BUDOVA HOŠKO, a.s.
Autor: Ing. arch. Tatiana Gézeová
Spolupráca: Ing. arch. Pavel Chrabačka 

2016

realizácia

2500

plocha m2

2

podlažia

Dispozície

Výkres pôdoysného členenia.

Pohľady

Pohľadu objektu haly a administratívnej budovy z projektu.

< Súvisiace projekty >