Polyfunkčné a bytové domy
Artlandia Architekti

Obytný komplex L

Koncepčná štúdia obytného komplexu so službami a rozšírenou vybavenosťou v Liptovskom Hrádku. Prvá fáza – hmotový koncept.

Viac o projekte »