Kontaktný formulár

Kontaktné údaje

Liptovský Mikuláš

Stodolova 1895/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Lazisko 17, 032 11 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Pavel Chrabačka

autorizovaný architekt SKA 1859 AA

Fakturačné údaje

Artlandia, s.r.o.
Stodolova 1895/5, Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
IČO: 36 762 351
DIČ: 2022359504
IČ DPH: SK2022359504