Obytný komplex L

Liptovský Hrádok

Koncepčná štúdia obytného komplexu so službami a rozšírenou vybavenosťou v Liptovskom Hrádku. Prvá fáza – hmotový koncept. Je to náhľad do procesu tvorby v našom ateliéri. Takéto hmotové rozloženie s hrubou ideou dizajnu a približným členením na funkčné celky si pripravíme na prvé stretnutie s klientom po odsúhlasení zadania. 

2019

štúdia

2800

plocha m2

4

podlažia

Prvotné hmotové členenie na funkčné celky

< Súvisiace projekty >