Samostatná solárna elektráreň

pre spoločnosť GoldenSUN Slovakia

konštrukčné koncepčné riešenia a vizualizácie spracované na základe podkladov a zámerov spoločnosti GoldenSUN Slovakia, zaoberajúcej sa výskumom, vývojom a výrobou technológií pre využívanie obnoviteľných zdrojov. Spolupráca od 2010.

2012

realizácia

2011

projekt

1

podlažia

Generátor pary - model

v spolupráci s GoldenSUN Slovakia

Generátor pary - prototyp

v spolupráci s GoldenSUN Slovakia

< Súvisiace projekty >